INFORMACIÓ: PREINSCRIPCIÓ TEMPORADA 2020-21

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ:

S’obre el període de preinscripció per a jugadors i jugadores de la UCF Cambrils mitjançant Internet.

A partir d’ara podreu accedir en qualsevol moment a fer la preinscripció del jugador o jugadora a través del link que trobareu al quadre de sota junt a l’equip corresponent i el dia que us toca formalitzar la preinscripció a les oficines del club.

LINKS PER EFECTUAR LA PREINSCRIPCIÓ:

FUTBOL FEMENÍ
LINK INSCRIPCIÓ
Femení Benjamí
Femení Aleví
Femení Infantil
Femení Cadet-Juvenil
Femení Amateur F7
Femení Amateur F11
FUTBOL MASCULÍ FUTBOL 7
LINK INSCRIPCIÓ
Baby
Pre-benjamí
Benjamí
Aleví
FUTBOL MASCULÍ FUTBOL 11
LINK INSCRIPCIÓ
Infantil
Cadet
Juvenil A
Juvenil B - C
 
 
 
Ens trobaràs a les xarxes socials
 
 
 
Cambrils Unió Cf

 

NOMÉS S’ACCEPTARAN PREINSCRIPCIONS DE JUGADORS/JUGADORES PREVI CONSENTIMENT DEL CLUB. AIXÍ, AQUELLS QUE EL CLUB NO HAGI DONAT EL SEU CONSENTIMENT PREVI I FACIN PREINSCRIPCIONS I PAGAMENTS EL CLUB NO ES FARÀ RESPONSABLE.
TOT I AIXÍ, AQUESTA PREINSCRIPCIÓ QUEDA CONDICIONADA A LA CONFIRMACIÓ DE L’EQUIP ESPORTIU EN EL MOMENT DE LA FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ.

 
 
Un cop preinscrits/es via el link facilitat pel Club i per tal de donar com inscrit/a al jugador/a en la Temporada 2020-21, PER AQUELLS/ES JUGADORS/ES NOUS/VES serà necessari aportar a les oficines del Club la documentació que es sol·licita a continuació (no necessari si el noi/a ja va jugar la temporada passada al club) :
  • Còpia del DNI
  • Còpia de la targeta sanitària
  • En el cas de menors d’edat, còpia del DNI tutor/a legal
  • Fotografia tipus carnet
  • Revisió mèdica en vigor (jugadors dels club, podeu consultar si la teniu en la oficines)
  • Pagar la quota d’inscripció o la quota total en funció de la opció escollida (si s’ha fet mitjançant transferència bancaria, aportar el justificant)
Nº compte de “CAJAMAR” ES81 3058 4004 1727 2000 6690

Aquesta documentació serà arxivada a l’expedient del jugador/a.

Per tal de començar els entrenaments de la propera temporada és del tot necessari aportar la documentació demanada. Sense aquesta documentació no es poden fer les fitxes federatives i per tant no es poden començar els entrenaments al no tenir assegurança mèdica, ja què la dona la fitxa.

Per tal de poder tramitar les fitxes federatives corresponents a la temporada 2020/21 ÉS DEL TOT IMPRESCINDIBLE  estar al corrent de pagament de les temporades anteriors, així com estar al corrent amb el pagament en concepte d'inscripció (temp.2020/21) i que anirà lligada al cos esportiu a l'hora d'emetre la fitxa federativa del jugador

Per a aquesta temporada i de degut a la casuística del COVID-19, RECORDEU que tot aquell jugador / a que renovi fitxa amb el Club i per acord de Junta, tindrà un descompte de 2 mesos o 20% en compensació a la quota de la temporada anterior 2019/20 i que es gestionarà des de les pròpies oficines de club en horari d'oficina. La quota resultant de l'anterior temporada  amb aquesta, serà regularitzada amb la corresponent a la 2020/21

Qualsevol dubte  o tramitació per aquest concepte podeu fer-la a les oficines del club a l'horari establert.

IMPORT DE LES QUOTES

Per aquesta temporada 2019-20, amb el consentiment de la junta directiva, hem mantingut les quotes respecte a la pasada.

(*) Quota baby’s, 368,5 €/anual, inclòs al preu la roba (valorada en 90 €)
(1) En el cas d’escollir la modalitat fraccionada en 4 pagaments, aquesta s’incrementarà en 25 €, en concepte de despeses de gestió administrativa.

Descomptes aplicables
 
10% 2 GERMANS/ES AL CLUB
20% 3 O MÉS GERMANS/ES AL CLUB

 

 

NÚMERO DE COMPTE DEL CLUB PER PODER FER L’INGRÉS DE PREINSCRIPCIÓ O QUOTA TOTAL

S’ha indicar el nom i cognoms del/la jugador/a i l’equip on jugarà
“CAJAMAR” ES81 3058 4004 1727 2000 6690
 
Ens trobaràs a les xarxes socials
 
 
 
Cambrils Unió Cf

Xarxes Socials
Vols compartir el contingut? T'ho possem fàcil
 
El portal del federat
 
 
 
PATROCINADORS

Apartat en fase de construcció

Responsable de la web i xarxes socials: xmm75